Ρύζι χωρίς ρύζι (ρύζι γιαουρτιού της Νότιας Ινδίας)